Gå til Tekst
Gå til Tekst
Program dag 1, 27. november

Program dag 1, 27. november

Temaer for konferansen er kalv/kvige, avl, økonomi, beite, grovfôrdyrking, management/driftledelse, helse med mer. Her finner dere en oversikt over temaene på ulike klokkeslett dag 1. 

Det er ikke mulig å bytte tema utenom pausene. Velger du for eksempel tema Kalv/kvige – kjøttproduksjon foredrag 6, så fortsetter denne med foredrag 10.  

 

09.00-11.00: Registrering, utstilling

 

11.00-11.55: Lunsj

 

Fellesprogram:

12.00-12.10: Åpning v/leder i hovedkomiteen, Asgeir Svendsen, nortura.

12.10-12.40: Åpningsforedrag v/Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

12.40-12.55: Kulturelt innslag v/Mannskoret over Rævne

12.55-13.15: Mer bærekraftig kjøtt- og mjølkeproduksjon framover v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

13.15-13.30: Hva skal til for å bevare dyrevelferd som konkurransefortrinn - Overordnet fokus v/Ola Nafstad, Animalia

13.30-14.00: Dyrevelferd som et markedsfortrinn, et sveitsisk eksempel v/Christian Manser, Sveits

  

14.00-14.30: Kaffe og mingling

 

14.30-15.15:

 • Tema Kalv/kvige – Melkeproduksjon – foredrag 1: «Gi kalven en god start – og du unngår stopp» v/Kolbjørn Nybø, Tine

  «Optimale oppstallingsløsninger av kalv fram til 4 mnd. alder» v/Stine Grønmo Kichel, Tine

 • Tema kalv/kvige – Kjøttproduksjon – foredrag 2: «Livskraftige ammekalver med høy tilvekst - sjekkliste for suksess?» v/Per Kristian Groseth, veterinær og bonde
 • Tema avl – Melkeproduksjon – foredrag 3: «Tjen penger på avlsteknologien» v/Hans Storlien og Håvard Tajet, Geno
 • Tema avl – Kjøttproduksjon – foredrag 4: «Krysningsavl på ammeku - muligheter og fallgruver» v/Lennart Andersson, ammeku-produsent, Sverige

15.15-15.30: Pause med mulighet for å bytte tema.

 

15.30-16.00:

 • Tema kalv/kvige – Melkeproduksjon – foredrag 5: «Kvigeoppdrett for økt lønnsomhet i mjølkeproduksjonen» v/John Kristian Sommerseth, Tine
 • Tema kalv/kvige – Kjøttproduksjon – foredrag 6: «Optimal fôring av ammekviger fra 6-24 mnd. Kviger til slakt og kviger til oppdrett» v/Nora Sandberg, Nortura
 • Tema avl – Melkeproduksjon – foredrag 7: «Bedre slakteutbytte på mjølkebruket» v/Leif Sverre Løkken og Knut Åge Gjersdal, gårdbrukere
 • Tema avl – Kjøttproduksjon – foredrag 8: «Avl for ei holdbar og bærekraftig ammeku» v/Solvei Cottis Hoff, Tyr

16.00-16.30:

 • Tema kalv/kvige – Melkeproduksjon – foredrag 9: «Mitt kvigeoppdrett» v/gårdbruker
 • Tema kalv/kvige – Kjøttproduksjon – foredrag 10: Slik lykkes jeg med mine kviger, Mari Østby, gårdbruker
 • Tema avl – Melkeproduksjon – foredrag 11: «Hvordan avle fram den perfekte robotkua?» v/Karoline Bakke Wethal, stipendiat NMBU
 • Tema avl – Kjøttproduksjon – foredrag 8 forts.: «Avl for ei holdbar og bærekraftig ammeku» v/Solvei Cottis Hoff, Tyr

16.30-17.00: Pause med mat og mulighet for å bytte tema.

 

17.00-17.30:

 • Tema økonomi – Melkeproduksjon – foredrag 12: «Hvordan oppnå bedre økonomi i mjølkeproduksjonen?» v/Kristoffer Skjøstad og Marthine Dæhli Unnerud, Tine
 • Tema beite – Melkeproduksjon – foredrag 13: «Beite med fokus på avling og driftsledelse» v/Jørn Viste, gårdbruker
 • Tema økonomi – Kjøttproduksjon – foredrag 14: «Hvordan styrke økonomien i ammekuproduksjon?» v/Sivert Mauset, bonde og landbruksøkonom
 • Tema beite – Kjøttproduksjon – foredrag 15: «Utnytting av utmarksbeiter i samspill med lokalsamfunnet» v/Bjørn Egil Flø, NIBIO

17.30 - 18.00:

 • Tema økonomi – Melkeproduksjon – foredrag 16: «Hvordan oppnå bedre økonomi i mjølkeproduksjonen?» v/Kristoffer Skjøstad og Marthine Dæhli Unnerud, Tine
 • Tema beite – Melkeproduksjon – foredrag 17: «Moderne beiteteknologi - hva skjer i Europa?» v/Kevin Cunningham, Global Crop Manager Yara
 • Tema økonomi – Kjøttproduksjon – foredrag 18: «Ti grep i drifta for å tjene penger! – Optibeef-prosjektet» v/Tord Fuglem, ammekuprodusent
 • Tema beite – Kjøttprouksjon – foredrag 19: «Vitamin og mineraltildeling - gjør det enkelt!» v/Martha Grøseth, Felleskjøpet Fôrutvikling

19.30  Aperitif

20.00: Festmiddag

 

Gå hit for å melde deg på Storfe2019


Annen informasjon

Til toppen