Gå til Tekst
Gå til Tekst
Program dag 2, 28. november

Program dag 2, 28. november

Temaer for konferansen er kalv/kvige, avl, økonomi, beite, grovfôrdyrking, management/driftledelse, helse med mer. Her finner dere en oversikt over temaene på ulike klokkeslett dag 2. 

Det er ikke mulig å bytte tema utenom pausene. Velger du for eksempel tema melkeproduksjon foredrag 26, så fortsetter denne med foredrag 30 og 33. 

 

08.30-09.15:

 • Tema – Grovfôrdyrking – foredrag 20: «Grovfôr 2020 – Hvordan optimalisere grovfôrproduksjonen på eget bruk? Erfaringstall fra Grovfôr 2020» v/Bjørn Gunnar Hansen, Tine, og Bård Oliver Gjellestad, NLR Rogaland
 • Tema – Management/Driftsledelse – foredrag 21: «Fra arbeider og selvledelse til adm.dir.» v/Per Helge Haugdal, NLR Trøndelag. «Gårdsråd»

  v/Reinert Aakerholm, melkeprodusent.

 • Tema – Melkeproduksjon – foredrag 22: «Fullfôr til mjølkeku TMR/PMR» v/Ola Stene, Felleskjøpet Rogaland Agder
 • Tema – Kjøttproduksjon – foredrag 23: «Fôringsstrategier for å maksimere det økonomiske utbyttet på slakteokser» v/Ann-Lisbeth Lieng, Felleskjøpet Agri, og Elisabeth Kluften Nortura

09.15-09.30: Pause med mulighet for bytte av tema

 

09.30-09.50:

 • Tema – Grovfôrdyrking – foredrag 24: «Lønnsomhet i grovfôrproduksjon - Tiltak som monner og ikke monner - erfaring fra prosjekt Foreff» v/Håvard Steinshamn, NIBIO
 • Tema – Management/Driftsledelse – foredrag 25: «Hvordan utnytte moderne sensorikk i fjøset?» v/Harald Volden, MIMIRO
 • Tema – Melkeproduksjon – foredrag 26: «Hvordan oppnå høg tørrstoffbetaling i mjølka» Ingunn Schei, Tine
 • Tema – Kjøttproduksjon – foredrag 27: «Biff produsert på norske råvarer - hvilke muligheter har vi?» v/Bente Åby, NMBU

09.50-10.10:

 • Tema – Grovfôrdyrking – foredrag 28: «Hvordan optimalisere grovfôrproduksjonen på eget bruk?» v/Helge Arne Espeland, gårdbruker og deltaker i prosjektet Grovfôr 2020
 • Tema – Management/Driftsledelse – foredrag 29: «Happy cows - happy farmers» v/Christian Manser, Sveits
 • Tema – Melkeproduksjon – foredrag 30: «Mjølkeproduksjon basert på mest mulig norske råvarer/ressurser» v/Øystein H. Kaldahl, Felleskjøpet Agri
 • Tema – Kjøttproduksjon – foredrag 31: «Holdvurdering som verktøy?» v/Ole Henning Okstad, gardbruker

10.10-10.30:

 • Tema – Grovfôrdyrking – foredrag 32: «Når og hvordan lønner det seg å fornye enga. Nye hjelpemidler for behovsvurdering etter engas status og gårdens produksjonsmål og beliggenhet» v/Mats Høglind, NIBIO
 • Tema – Management/Driftsledelse – foredrag 29 (forts.): «Happy cows - happy farmers» v/Christian Manser, Sveits 
 • Tema – Melkeproduksjon – foredrag 33: «Mjølkeproduksjon basert på høg andel egendyrket fôr» v/Ingrid Strømstad, Felleskjøpet Agri, og Einar Kiserud, gårdbruker
 • Tema – Kjøttproduksjon – foredrag 34: «Rett og rimelig vinterfôring av ammekua?» v/Ann-Lisbeth Lieng, Felleskjøpet Agri

10.30-11.00: Pause med kaffe og utsjekk samt mulighet til å bytte tema

 

11.00-11.20:

 • Tema – Grovfôrdyrking – foredrag 35: «Grovfôrets bidrag til lavere metanutslipp fra vom» v/Kim Viggo Weiby, Tine, og Ragnhild Borchsenius, NLR
 • Tema – Management/Driftsledelse – foredrag 36: «Økonomiske suksessfaktorer i mjølk- og storfekjøttproduksjon - hva gjør de som lykkes best?» v/Gunnar Aunsmo, Landbruksrådgiver i Sparebank 1 Midt-Norge
 • Tema – Helse – foredrag 37: «God på klauv» v/Åse Margrete Sogstad, Animalia.

 

11.20-11.40:

 • Tema – Grovfôrdyrking – foredrag 38: «Nye grasarter tilpasset et endret klima og nye krav i produksjonen» v/Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet
 • Tema – Management/Driftsledelse – foredrag 39: Kommer senere.
 • Tema – Helse – foredrag 40: «Smittesjef i egen besetning» v/Harald Holm, Animalia

11.40-12.15:

 • Tema – Grovfôrdyrking – foredrag 41: «Faste kjørespor -Smart kjøring i grovfôrdyrkinga» v/Jogeir Agjeld, NLR, Julie Wiik, NLR Viken, og Jon Herman Wold-Hansen, gårdbruker
 • Tema – Management/Driftsledelse – foredrag 42: «Når kriser oppstår - erfaringer fra tørkesituasjonen i 2018» v/Halle Arnes, NLR. «Godt bondevett!» v/ Magne Vegge bonde/enhetsleder ved psykiatrisk poliklinikk i Farsund
 • Tema – Helse – foredrag 43: «Kalv i kua til riktig tid – fokusområder» v/Knut Ingolf Dragseth, veterinær i Geno, og Per Kristian Groseth, veterinær og ammekuprodusent

 

12.15-12.30: Forflytningspause

 

12.30-13.15: Felles avslutning: «Framtida for norsk mat» v/Arne Hjeltnes.
Oppsummering av kongressen v/leder i hovedkomiteen Asgeir Svendsen, Nortura

 

Gå hit for å melde deg på Storfe2019


Annen informasjon

Til toppen