Gå til Tekst
Gå til Tekst
Om arrangørene

Om arrangørene

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og TYR er arrangører av Storfe 2019.

Nedenfor finner du informasjon om hver av arrangørene samt lenke til deres hjemmesider. 

Felleskjøpet

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for å bedre bondens rammevilkår.

 

www.felleskjopet.no

Geno

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 9 500 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden. Genos visjon er «Avler for bedre liv».

 

 www.geno.no

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for 39 rådgivingsenheter med til sammen 25.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

 

www.nlr.no

Nortura

Konsernet Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av ca. 18 700 egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter.

 

www.nortura.no

TINE Rådgiving 

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. Samvirkeselskapet TINE eies av rundt 12 000 melkeprodusenter som leverer melk fra 10 000 gårdsbruk spredt over hele landet.

TINEs rådgivningsenhet har 350 ansatte og tilbyr tjenester over hele landet. TINE Rådgiving har ansvar for drift og utvikling av Ku- og Geitkontrollen, og utvikling av rådgivningsverktøy og -tjenester som skaper verdi for TINEs melkeprodusenter. Vår forskning og kompetanse innen melkeproduksjon gir verdifull kunnskap til TINE-produsenten som formidles via våre rådgivere. I tillegg ivaretar TINE Rådgiving deler av TINEs medlemsarbeid i regionene.

 

https://medlem.tine.no/

TYR

TYR er en organisasjon for både de som driver med renrasebesetninger og kryssningsbesetninger. Lagets målsetting er å arbeide for å fremme kjøttproduksjon med kjøttfe, og videre arbeide for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner, myndigheter og andre samfunnsgrupper.

 

www.tyr.no 


Annen informasjon

Til toppen